Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na ich używanie , zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku braku zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Treść ogłoszeń oraz dokumenty funduszu LFI1 FIZAN są dostępne tylko dla zalogowanych uczestników.

Sprawozdanie finansowe LFI1 FIZAN na dzień otwarcia likwidacji

Opublikowano: środa, 08, maj 2024

Sprawozdanie finansowe LFI1 FIZAN na dzień otwarcia likwidacji

TRZECIE OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI LFI 1 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI

Opublikowano: wtorek, 30, kwiecień 2024

OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie (00-120), przy ul. Złotej 59, (dalej: „Likwidator”), działając na mocy art. 248 ust. 2a Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz.1546, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”) oraz art. 33 ust. 8 Statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji(dalej: „Fundusz”), jako Likwidator Funduszu, niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

Czytaj więcej...

DRUGIE OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI LFI 1 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI

Opublikowano: wtorek, 16, kwiecień 2024

OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie (00-120), przy ul. Złotej 59, (dalej: „Likwidator”), działając na mocy art. 248 ust. 2a Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz.1546, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”) oraz art. 33 ust. 8 Statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji(dalej: „Fundusz”), jako Likwidator Funduszu, niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

Czytaj więcej...

PIERWSZE OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI LFI 1 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI

Opublikowano: wtorek, 02, kwiecień 2024

OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie (00-120), przy ul. Złotej 59, (dalej: „Likwidator”), działając na mocy art. 248 ust. 2a Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz.1546, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”) oraz art. 33 ust. 8 Statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji(dalej: „Fundusz”), jako Likwidator Funduszu, niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 KWIETNIA 2024R. O WYSTĄPIENIU PRZESŁANKI ROZWIĄZANIA LFI1 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

Opublikowano: poniedziałek, 01, kwiecień 2024

OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 000-120 Warszawa, niniejszym działając na podstawie art. 247 ust. 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (tj. Dz.U. 2023 poz. 681) (dalej: „Ustawa”) zgodnie z art. 33 ust. 1 Statutu Funduszu, ogłasza o wystąpieniu przyczyny rozwiązania LFI1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dalej: „Fundusz”).

Podstawę rozwiązania Funduszu stanowi art. 246 ust. 1 pkt 1 Ustawy oraz art. 1 ust. 7 Statutu Funduszu, tj. upłynął okres, na który Fundusz został utworzony.

Likwidacja Funduszu rozpocznie się dnia 1 kwietnia 2024 r.

Zgodnie ze statutem likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo – OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59.